Dr n. med. Marek Mądrecki

specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

  • USG (jama brzuszna, piersi, tarczyca, szyja, węzły chłonne, narządy położone powierzchownie, tkanki miękkie)
  • USG kolor doppler (tętnice i żyły kończyn)
  • USG kolor doppler tętnic zewnątrzczaszkowych
  • Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG-BAC z oceną cytologiczną (tarczyca, piersi, węzły chłonne i tkanki miękkie)

Lek. med. Lech Paćkowski

  • USG - jama brzuszna 

Lek. med. Paweł Traczyk

  • USG - nerek, pęcherza moczowego, prostaty, moszny

Lek. med. Antonii Kamiński 

  • USG - nerek, pęcherza moczowego, prostaty, moszny