Psycholog

Doświadczenie kliniczne -

Oddział Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, Centrum Psychatrii "Drzewnica", Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

  • Porady
  • diagnostyka i rehabilitacja funkcji poznawczych (uwaga, pamięć i inne) po uszkodzeniach mózgu i w przebiegu chorób ośrodkowego układu nerwowego,
  • diagnostyka i rozmowa o charakterze terapeutycznym w depresji i innych zaburzeniach
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności życiowych
  • trudności związane z wiekiem dojrzewania
  • trudności wychowawcze w nauce
  • zaniżona samoocena